Al. Roździeńskiego 191, 40-314 Katowice

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Catering24.pl Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Siedziba administratora: ul. Kadecka 5a, 41-503 Chorzów.
 3. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, adres, adres mailowy, numer telefonu, w niektórych przypadkach PESEL w przypadku gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymywania kontaktu, prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem obowiązków wynikających z umów zawartych ze spółkami Grupa AMB Sp. z o.o., Businessbar.pl Sp. z o.o., Amb Gastro Sp. z o.o., w celu kierowania ofert marketingowych usług spółek wymienionych wyżej, nawiązanie współpracy handlowej, oraz zabezpieczenia prawnych interesów stron umowy.
 5. Podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią lub zgoda osoby uprawnionej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora bądź podmiotów przetwarzających lub ochrony Państwa danych osobowych.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz – w zakresie w jakim przetwarzanie danych objęte jest dobrowolną zgodą – prawo do cofnięcia zgody.
 8. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych;
 10. Dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Kadecka 5a, 41-503 Chorzów lub na adres poczty elektronicznej: administracja@grupaamb.com.

Restauracja Terra Mare

40-314 Katowice

Al. Roździeńskiego 191

Tel. +48 515 055 600

restauracja@terramare.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 13.00 – 22.00

Sobota – Niedziela 12.00 – 22.00